Историческото наследство на Балчик

Кратка история на Балчик

Територията на Община Балчик е земя с древна история и култура. Благоприятните условия за живот са причина, тези земи да се населяват още от най-дълбока древност. Доказателство за това са множеството находки от енеолита, античността и средновековието.Първите налични следи за човешка цивилизация в региона датират от преди 4-6 в. пр.Хр. . Богатият на кварстови извори район дава и първото име на град Балчик – Круни

Дионисополис

През VI в. пр хр. получава името Дионисополис, наречено на древногръцкия бог Дионис. Исторически находи датиращи от IV в. пр. хр  свидетелстват за култ към Дионис и  великата богиня майка Кебела. Това дава основание да се смята, че земеделието и лозарството се налагат като важни отрасли от градската икономика.През този период основен поминък за населението биват добре развитото лозарство, земеделие и селскостопанство.  Селскостопански произведения са били изнасяни, а са внасяни вино, дървено масло и други стоки. Открити находки свидетелстват за развиваща се търговия с островите Родос и ТасосАрехологически находки от Дионополис - днешен Балчик

Хексаполия

Надписи намерени от арехолози свидетелстват за участието на Дионисополис  в така наречената хексаполия. Това представлява съюз, между шест града,  с цел военна взаимопомощ и подпомагане на икономическото развитие. В основата на функционирането на съюза е били избора на вожд и обединяването на населението, чрез религиозни празници.

Столица на съюза е бил Томис или днещна Констанца. Гражданите са имали право на глас за избор на главен жрец и архоната (военнен вожд). Въпреки обединението на градовете в хексаполия, всеки един град е има отделно общинско управление начело с архонт и съвет решаващ икономическите въпроси на обещството.

Балчик в пределите на Източната римска империя

След разделянето на Римската империя на източна и западна, през 395 година, Дионисополис остава под териториално владение на източната част. В квартал Хоризонт, от днешен Балчик, може да се видят останки от античната град-крепост. Арехологическите останки свидетелстват за мощен земетресение в Черно море, довело до разрухата на черномиския полис.

Римската империя по времето на древен Балчик

Началото на историческия музей в град Балчик

През 1907 г. Карел Шкорпил поставя началото на археологическите разкопки в региона, като проучва древна гробница на римски лекар жрец, датираща от ІІ в.сл.хр

След продължително разкопки в гробницата са открити множество антични бронзови съдове, глинени делви и хирургически инструменти.

В края на 1936 година е завършена значителна част от практическата подготовка за откриването на музея. Решено е да бъде разположен в специално адаптирана за целта самостоятелна сграда, намираща се до самия морски бряг.

Историческият музей в Балчик

1937 първите посетители в Историческия музей в Балчик

За първи път посетителите имат възможност да разгледат историческия музей в Балчик през 1937 ходина. Местното население приема с отворени обятия идеята и създава обществен фонд с цел набиране на средства за събиране на експонати, които да бъдат изложени в музея.

Първата картинна галерия в южна Добруджа

През същата година в града отваря първата картинна галерия. Основен фокус на експозицията са живописни творби насочени към черноморското крайбрежие.

Културното развитие на Балчик през 20-ти век

През 30-те години на 20-ти в. е открит още един музей. Той се помещава в лятната кралска резиденция. Съдържа колекции от етнографски ценности, огнестрелно и хладно оръжие, картини. Обособяването на самостоятелни специализирани учреждения за съхраняването на историческите и художествени ценности подтиква към по- пълно представяне на материалната и духовна култура на добруджанци.

Балчик през 1911

През 1936/37г. в Балчик се подготвя откриването на музей, който следва да представи етнографското богатство на цяла Добруджа. Амбициите на организаторите са твърде големи. По своя интериори многообразие на експонати, музейната експозиция следва да превъзхожда всички други съществували до тогава в Румъния.

Сред инициаторите, ангажирали се със създаването на музея и галерията, първи са без съмнение местните интелигенти. Изпъква името на Димитър Желев – директор на частната българска прогимназия в Балчик. Инициативата е подкрепена от представители на официалната румънска власт.

Дейно участие взимат Елиза Братияну – съпруга на известния румънски държавник Йон Братияну и кметът на града Г. Фотино. Привличането им и съдействието, което оказват, са от решаващо значение в условията на един окупационен режим, провеждащ твърда антибългарска политика.

Поради нехайство на българското управление през този период, през 1940 година картините от музея са натоварени на парахода „Ойтуз“ и отнесени в днешна Румъния.

От създаването си през 1937 година до днешни дни са извършени множество археологически разкопки в региона

  • Късно античната крепост в квартал Хоризонт
  • Древното селище в местността „Дженни баир“
  • Некрополът до авиобаза Балчик
  • Античната надгробна могила в местността „Таушан тепе“
  • Храмът на Кибела

В музея в момента могат да се открият аргеологически находки от създаването на град Балчик през VIв пр.Хр. , до освобождението му от Румънска власт през 1940 г. Находките датират от различни епохи на световната история: енеолит, античност и средновековие.

В богатата си колекция от над 20 000 находки в Исторически музей може да разгледате:

  • керамични съдове
  • стъклени предмети
  • скулптори на Кубела
  • епиграфкски паметни
  • колекция от монети

Чрез фотография е пресъздаден обществено-политическия и стопански живот на Балчик след освобождението му от Османска власт през 1878г

By |2019-10-18T21:11:45+02:00октомври 13th, 2019|Балчик|Коментарите са изключени за Историческото наследство на Балчик